Poskytované služby

R

STAVEBNÍ PRÁCE PLZEŇ

Můžete realizovat stavební práce svépomocí, což může být zprvu ekonomicky výhodnější, nicméně kvalita a technologické postupy nemusí být na té úrovni, na jaké by měli být. V takovém případě Vás může finální náklad velmi nemile překvapit. Stavební firma z Plzně – Barbet Vám garantuje špičkové služby dle správných technologických postupů a norem. 

Ať už stavíte garáž, chalupu, dům nebo třeba jen základy, jsme připraveni Vám dodat ty nejlepší služby. Stavební práce jsou realizovány v termínu a bez zbytečných víceprací. 

 

N

Přestavby bytů a domů

N

Bourání obvodového zdiva

N

Bourání příček

N

Celkové štukové povrchy stěn a stropů

N

Celkové stěrkované povrchy stěn a stropů

N

Omítky vnější a vnitřní

N

Jádrové a štukové omítky

N

Nátěry fasád

N

Výstavba balkónů a teras

N

Montáže oken a dveří

N

Voda, topení, plyn

N

Vymalování

N

Obklady teras a balkónů

N

Pokládky dlaždic v koupelnách

N

Dekorativní malby

stavební práce Plzeň

Můžete realizovat stavební práce svépomocí, což může být zprvu ekonomicky výhodnější, nicméně kvalita a technologické postupy nemusí být na té úrovni, na jaké by měli být. V takovém případě Vás může finální náklad velmi nemile překvapit. Stavební firma z Plzně – Barbet Vám garantuje špičkové služby dle správných technologických postupů a norem.

Ať už stavíte garáž, chalupu, dům nebo třeba jen základy, jsme připraveni Vám dodat ty nejlepší služby. Stavební práce jsou realizovány v termínu a bez zbytečných víceprací.

 • přestavby bytů a domů
 • bourání obvodového zdiva
 • bourání příček
 • celkové štukové povrchy stěn a stropů
 • celkové stěrkované povrchy stěn a stropů
 • omítky vnější a vnitřní
 • jádrové a štukové omítky
 • nátěry fasád
 • výstavba balkónů a teras
 • montáže oken a dveří

 

 • voda, topení, plyn
 • vymalování
 • obklady teras a balkónů
 • pokládky dlaždic v koupelnách
 • pokládky dlaždic na WC
 • pokládky dlaždic na schodištích
 • pokládky dlaždic na chodbách
 • dekorativní malby
 • sádrokartonářské práce

 

rekonstrukce Plzeň

Rychlost realizace rekonstrukce je většinou velmi důležitým faktorem pro výběr vhodného dodavatele poptávaných služeb. Našim zákazníkům se proto vždy snažíme vyjít vstříc a realizovat zakázku co nejdříve a nejkratším možném čase při zachování maximální možné kvality. 

 • rekonstrukce kuchyní a pokojů
 • rekonstrukce koupelen
 • rekonstrukce WC
 • rekonstrukce chodeb a vstupních hal
 • rekonstrukce sklepů a půd
 • rekonstrukce fasád rodinných domů
 • rekonstrukce střech
 • rekonstrukce garáží
 • kompletní úklid po rekonstrukci

vodohospodářské stavby Plzeň

Poskytujeme specializované služby v oblasti realizace vodohospodářských staveb. Mezi poskytované služby patří:

 • Komplexní vodohospodářské řešení dopravních staveb
 • Odvodnění komunikací, usazovací a retenční nádrže
 • Odvodnění železničních stanic a silničních křižovatek
 • Protipovodňová opaření
 • Venkovní vodovody a kanalizace – novostavby a přeložky
 • Úpravny pitné vody
 • Malé čistírny odpadních vod
 • Úpravy a přeložky vodotečí
 • Úpravy a přeložky meliorací
 • Hydrotechnické výpočty – posouzení mostních otvorů, propustků a výpočty vodotečí

 

pokládka zámkových dlažeb Plzeň

Při pokládce zámkové dlažby je nutné dodržovat předepsané kroky a postupy. Námi dodaná pokládka zámkové dlažby  je kvalitní a je na věky.

 • Příprava podloží pro pokládku zámkovky
 • Navezení hrubé podkladové vrstvy
 • Osazení obrubníků
 • Navezení jemné podkladové vrstvy
 • Příprava ložní vrstvy

 

stavební a technologické poradenství Plzeň

Nevíte si rady, jak správně postupovat? Máte plány, ale nevíte, jak je realizovat? Potřebujete pomoci popř. převzít a dokončit práce? Pakliže si pokládáte otázky, jak něco začít, realizovat a nebo dokončit, nebojte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme do cíle. Někdy je rada nad zlato. 

zemní práce Plzeň

 • Terénní úpravy
 • Výkopy sklepů a základů rodinných domů
 • Výkopy pro kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí
 • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
 • Čištění vodních toků i stok
 • Zhotovení příjezdových cest a podkladů
 • Výkopy pro kanalizace a ostaní inženýrské sítě
 • Výkopy pro základy rodinných domů
 • Výkopové a zemní práce dle požadavků zákazníka